7 Jenis Besaran Pokok

Pembentuk utama fisika adalah besaran-besaran fisika yang dipakai untuk menyatakan hukum-hukum fisika. Untuk mendapatkan bentuk besaran, pengu- ku ran eksperimental yang teliti diperlukan, meskipun pemikiran kreatif juga memainkan peranan. Pengukuran…

Macam-Macam Gerak dalam Fisika

Sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap suatu titik yang disebut titik acuan. Setiap benda yang bergerak mengalami perubahan terhadap suatu benda tertentu, tetapi tidak bergerak terhadap…