Tagged: Sungai

Apa pengertian sungai hujan, gletser dan campuran

Apa pengertian sungai hujan, gletser dan campuran?  Sungai Hujan adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan atau sumber mata air. Sungai ini banyak terdapat di Jawa. Sungai gletser adalah sungai yang sumber airnya...

Sebutkan 3 jenis sungai berdasarkan sumber airnya

Sebutkan 3 macam jenis sungai? Ada bermacam-macam jenis sungai. Berdasarkan sumber airnya sungai dibedakan menjadi tiga macam yaitu: sungai hujan, sungai gletser dan sungai campuran. Sungai merupakan tempat mengalirnya air tawar. Air yang mengalir...

Sebutkan 8 fungsi sungai bagi manusia

Berikut adalah 8 fungsi sungai bagi manusia: a. Sungai banyak mengandung bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu kali, dan kerikil. b. Sungai dapat menjadi sumber mata pencaharian penduduk, seperti usaha perikanan, pertanian, dan pariwisata. c....