Apa pengertian elektrolit kuat dan lemah

Elektrolit kuat  adalah zat elektrolit yang menghantarkan listrik dengan kuat . Elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik dengan kuat karena ion-ion dalam larutan yang dapat bergerak bebas sangat banyak. Elektrolit kuat mempunyai  harga α = 1, artinya zat tersebut bila dilarutkan dalam air akan terion seluruhnya sehingga mempunyai daya hantar listrik yang kuat.

Adapun elektrolit lemah adalah zat elektrolit yang menghantarkan listrik dengan lemah. Elektrolit lemah mempunyai harga α kecil (0 < α < 1) artinya  bila dilarutkan dalam air akan terion sebagiannya saja sehingga mempunyai daya hantar listrik yang lemah.