Contoh soal bilangan kuantum

Berikut adalah salah satu contoh soal bilangan kuantum.

Tentukan ke 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada atom oksigen dengan no atom 8?

Jawab:

8O : 1s2, 2s2, 2p4

Elektron terakhir terdapat pada 2p4

n = 2

harga l untuk p adalah 1

harga m adalah – l, 0, + l sehingga nilainya adalah -1

↑↓
-1 0 +1

nilai s adalah elektron terakhir arahnya ke bawah = -1/2

Sehingga n = 2 , l = 1, m = -1 dan s = – 1/2