Apa yang dimaksud awan elektron

Awan elektron adalah daerah bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom yang berhubungan dengan orbital atom. Orbital merupakan kebolehjadian atau probabilitas ditemukannya elektron pada sebuah atom. Dalam satu kulit atom terdapat satu atau lebih subkulit. Pada satu orbital terdapat maksimum 2 elektron. Subkulit s mempunyai 1 orbital, subkulit p mempunyai 3 orbital, subkulit d mempunyai 5 orbital dan subkulit f mempunyai 7 orbital. Jumlah elektron pada subkulit s maksimum 2, kulit p adalah 6, kulit d adalah 10 dan kulit f adalah 14.