Pedaran nyaeta…..(bahasa sunda)

Karangan eksposisi dina bahasa sunda disebut pedaran? Naon anu dimaksud pedaran. Mangga tiasa dibaca dina artikel dihandap ieu.

Pedaran nyaeta mangrupa wacana atawa karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek,kumaha prosesna, tujuanana, jeung naon kagunaanana. karangan pedaran gede mangpaat na pikeun ngalegaan pangaweruh ngenaan hiji jalma. Eusina pedaran sok ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean saperti : ‘Cara nyieun peuyeum sampeu’ jeung sajabana

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *