Soal yang jelas, KLIK : MATRIKS

 

 1. Jika              maka x + y = ….
 • 1 (C) 3                (E) 5
 • 2 (D) 4
 1. Jika dan maka        (A + B)2 =
 •             (D)
 •             (E)

 

 1. Determinan dari matriks adalah …
  • – 11 (D) 7
  • – 7 (E) 11
  • 0
 2. Jumlah akar-akar persamaan
 • –3 ½ (D)  ½
 • – ½ (E) 3 ½
 • 0
 1. merupakan matriks singular untuk x = ….
 • 1 atau – 4 (D) –1 atau –2
 • 2 atau – 4 (E) 3 atau 5
 • 2 atau 4
 1. dan maka A-1B =
 • (D)
 • (E)

 

 1. Jika dan, maka A = …
 • (D)
 • (E)
 1. Diketahui matriks dan. Jika fungsi  maka matriks
 • (D)
 • (E)
 1. Nilai a dari persamaan Matriks

+ = 3

adalah…..

 • 75 (D) – 9
 • 11 (E) – 11
 • 9
 1. Diketahui :

, dan  Jika AB = C, maka

 • 39
 • 48
 • 54
 • 49
 • 54