Apa perbedaan pengangkut bahan pada xilem dan floem?

Apa perbedaan pengangkut bahan pada xilem dan floem?

Transportasi bahan di xilem

Pengangkutan bahan di floem

Jaringan xilem membantu dalam pengangkutan air dan mineral.

Jaringan floem membantu dalam pengangkutan makanan.

Transportasi air dari akar ke atas ke bagian udara tanaman.

Makanan diangkut dalam arah ke atas dan ke bawah.

Transportasi di xilem membutuhkan kekuatan fisik seperti tarikan transpirasi.

Transportasi makanan di floem membutuhkan energi dalam bentuk ATP.

Inhibitor metabolik tidak mempengaruhi transportasi xilem.

Inhibitor metabolik menghambat transportasi floem.

Jaringan xilem termasuk trakeid, pembuluh, serat dan parenkim dan berfungsi dalam pendakian getah/air dan mineral.

Jaringan floem terdiri dari empat unsur: unsur tabung saringan, sel pendamping, serat floem, dan parenkim floem dan berfungsi dalam translokasi nutrisi organik.

3