Pengertian dan Macam-macam Jaringan Parenkim

Pengertian Parenkim

Jaringan parenkim atau disebut juga jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang memiliki sel berdinding selulosa tipis yang berfungsi sebagai pengisi bagian tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim dapat dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, daging buah, dan endosperm. Bentuk sel parenkim bermacam-macam, sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim, dan yang mengandung rongga-rongga udara disebut aerenkim.

aerenkim
aerenkim
Penyimpanan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan dilakukan oleh jaringan parenkim. Pada kulit batang dan akar dijumpai diantara epidermis dan pembuluh angkut sebagai korteks.

Macam-macam jaringan parenkim

Berdasarkan bentuknya parenkim dibedakan menjadi:
A. Parenkim palisade
Parenkim palisade berbentuk sel memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Parenkim palisade menyusun mesofil daun dan biji.
B. Parenkim spons (bunga karang)
Parenkim spons memiliki bentuk dan susunan sel yang tidak teratur, terdapat di ruang antar sel, dan bersama-sama dengan parenkim palisade membentuk mesofil daun.
C. Parenkim bintang
Parenkim batang mempunyai bentuk seperti bintang, ujungnya saling berhubungan, dan banyak terdapat ruang antar sel.
D. Parenkim lipatan
Parenkim lipatan mengandung dinding sel yang selalu mengadakan pelipatan ke dalam dan banyak mengandung kloroplas.
Berdasarkan fungsinya jaringan parenkim dibedakan menjadi:
1. Parenkim asimilasi
Parenkim asimilasi berfungsi dalam menyelenggarakan asimilasi. Contoh parenkim palisade dan parenkim spons pada daun
2. Parenkim penimbun
Parenkim penimbun berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contoh pada umbi akar dan umbi batang.
3. Parenkim transportasi
Terdapat pada Xilem dan floem untuk pengangkutan air dan hasil asimilasi ke seluruh tubuh.

floem dan xilem
4. Parenkim penyimpan air
Parenkim transportasi berfungsi untuk menyimpan air, terdapat pada tumbuhan gurun. Contoh kaktus
5. Parenkim udara
Parenkim udara berfungsi untuk menyimpan udara sehingga tubuhnya ringan. Contoh eceng gondok.