Biologi

Soal: Jarak antara gen a, b, c dan d dalam satuan pemetaan adalah: a – d = 3,5; b – c = 1; a – b = 6; c – d = 1,5; a – c = 5. Cari tahu urutan susunan gen-gen ini.

a —– d ————— c —– ———————- b 3.5 1.5 1 {———————– — 5——————-} Saya————————- —————— 6——————————– –SAYA

Soal: Jarak antara gen a, b, c dan d dalam satuan pemetaan adalah: a – d = 3,5; b – c = 1; a – b = 6; c – d = 1,5; a – c = 5. Cari tahu urutan susunan gen-gen ini.

A» acdb

B» abcd

C» acbd

D» adbc