1. a) Ribosom – sintesis protein

(b) lisosom – kantong bunuh diri

(c) kromosom – pewarisan

(d) peroksisom – oksidasi

Soal: Nyatakan fungsi utama berikut: (a) ribosom, (b) lisosom, (c) kromosom, (d) peroksisom