Soal: Penyakit Tay Sach disebabkan oleh

Soal: Penyakit Tay Sach disebabkan oleh

A» Gen resesif terpaut seks

B» Gen dominan terpaut seks

C» Gen autosomal dominan

D»Gen resesif autosomal