Biologi

Soal: Struktur yang terlibat dalam rekayasa genetika adalah

Struktur yang terlibat dalam rekayasa genetika adalah endonuklease restriksi. Jadi pilihan yang tepat adalah B.

Soal: Struktur yang terlibat dalam rekayasa genetika adalah

A » Plastida

B » Endonuklease restriksi

C» DNA polimerase I

D» Prokromosom