Ketika sukrosa dihidrolisis, masing-masing satu molekul D -glukosa dan D fruktosa. Jadi, pilihan yang benar adalah D. ( Satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa )

Soal: Sukrosa pada hasil hidrolisis

A» Dua molekul galaktosa

B» Dua molekul fruktosa

C» Dua Molekul glukosa

D» Satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa