Boron diperlukan untuk transportasi floem. Ini membentuk kompleks dengan poliol yang membantu dalam transportasi floem.

Jadi jawaban yang benar adalah C.

Soal : Unsur yang diperlukan untuk pengangkutan floem adalah

A» Tembaga.

B» Besi.

C » Boron.

D» Natrium.