Pedaran nyaeta…..(bahasa sunda)

Karangan eksposisi dina bahasa sunda disebut pedaran? Naon anu dimaksud pedaran. Mangga tiasa dibaca dina artikel dihandap ieu. Pedaran nyaeta mangrupa wacana atawa karangan anu eusina ngajentrekeun hiji…