Apa itu Neap Tide?

Pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut secara vertikal yang disebabkan terutama oleh perubahan gaya tarik gravitasi bulan, dan pada tingkat lebih rendah matahari. ketika matahari dan bulan berada di sudut kanan satu sama lain mereka menarik dalam arah yang berlawanan. Ketika ini terjadi, ada pasang naik yang lebih rendah dan pasang surut yang lebih tinggi dari biasanya. Ini disebut ‘pasang perbani’ dan terjadi ketika ada bulan seperempat.

2