Fisika

Apa itu Tahanan Bumi?

Apa itu Tahanan Bumi?

Hambatan bumi didefinisikan sebagai hambatan yang diberikan oleh elektroda bumi terhadap aliran arus ke dalam tanah. Representasi matematis dari tahanan tanah adalah:

Hambatan bumi = (Potensi elektroda bumi) / (Arus)

Tahanan tanah = (V) / (I)

Di mana,

V diukur dalam tegangan dan merupakan lonjakan tegangan

I adalah arus yang disuntikkan selama resistansi bumi

Hambatan bumi meningkat dengan kedalaman dan tergantung pada suhu.

2