Apa yang dimaksud dengan H = I2RT?

Apa yang dimaksud dengan H = I2RT?

Penyelesaian:

Hukum pertama joule menunjukkan hubungan antara panas yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui penghantar.

Q = I 2 RT

Di mana,

Q = Jumlah panas

I = Arus listrik

R = Besarnya hambatan listrik pada penghantar

T = Waktu

Ketika arus dalam rangkaian dan aliran arus tidak diubah, jumlah panas yang dihasilkan sebanding dengan hambatan listrik kawat.

Jumlah panas yang dihasilkan dalam konduktor yang membawa arus sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir melalui rangkaian ketika hambatan listrik dan suplai arus konstan.

Kuantitas panas yang dihasilkan karena aliran arus sebanding dengan waktu aliran ketika hambatan dan aliran arus dipertahankan konstan.

2