Pada awal belajar fisika di kelas xi mia, siswa dikenalkan dengan materi torsi (momen gaya). Pada dasarnya, Apa yang dimaksud dengan torsi (momen gaya)
Torsi atau momen gaya adalah ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros. Gaya merupakan kekuatan yang dapat membuat benda dalam keadaan diam menjadi bergerak. Gaya biasa dilambangkan sebagai besaran yang mempunyai arah dan digambarkan dalam ilmu fisika seperti vektor. Contohnya apabila pada sebuah benda dikerjakan pada sebuah gaya baik diangkat, ditarik atau didorong maka akan ada perlawanan terhadap gaya tersebut dan gaya perlawanan tersebut disebut dengan reaksi. Satuan untuk gaya ialah (Newton, Kg, Ton ).
Arah momen gaya sesuai dengan aturan sekrup atau putaran tangan kanan dengan cara digenggam. Putaran berlawanan dengan putaran jarum jam bertanda positif, sebaliknya searah jarum jam bertanda negatif.
a. Ibu jari menunjukkan arah putaran jarum jam
b. Berlawanan jarum jam momen gaya keluar bidang
c. Searah jarum jam momen gaya menembus bidang
Momen gaya merupakan besaran vektor karenanya selain mempunyai besar, momen gaya juga mempunyai arah. Arah momen gaya diketahui dengan mudah menggunakan aturan tangan kanan. Putar keempat jari tangan kanan anda, sedangkan ibu jari tangan kanan ditegakkan. Arah putaran keempat jari tangan merupakan arah rotasi sedangkan arah yang ditunjukan oleh ibu jari merupakan arah momen gaya.