Tentukan perbesaran linier yang dihasilkan oleh cermin –

Perbesaran linier yang dihasilkan cermin bola adalah perbandingan besar bayangan yang dibentuk cermin dengan besar benda.
m= I / O

di mana,

I = Ukuran gambar
Dan, O = Ukuran objek

2