Manfaat pengindraan jauh dalam bidang meteorologi adalah sebagai berikut:

a. Mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat keadaan awan dan kandungan air dalam udara.

b. Membantu menganalisis cara dan peramalan dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah, serta daerah hujan badai dan siklon.

c. Mengamati sistem pola angin.

Manfaat pengindraan jauh dalam bidang oseanografi adalah sebagai berikut melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Pengindraan jauh dapat mengamati pasang surut dan gelombang laut (tinggi, arah, dan frekuensi). Dan mengamati sifat fi sik air laut, seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas air laut. Serta mencari lokasi upweling (naiknya arus dari laut dalam), singking (turunnya arus dari laut dangkal), dan distribusi suhu permukaan.

Comments (3)

Comments are closed.