Air sadah tetap berdampak buruk bagi manusia. Mengapa air yang ada di lingkungan sekitar kita memiliki kesadahan air tetap. Apa pengertian dari air sadah tetap itu?

Air sadah tetap adalah air yang mengandung ion Mg2+ dan Ca2+ dengan anion karbonat dan sulfat. Bagaimana cara menghilangkan kesadahan tetap? Kesadahan tetap dapat dihilangkan dengan menambahkan natrium karbonat dan dipanaskan

Berikut penjelasan tentang Air Sadah:

Air sadah adalah air yang mengandung ion Mg2+ dan Ca2+. Air sadah ini dikelompokkan menjadi dua yakni air sadah tetap dan air sadah sementara. Perbedaan antara air sadah sementara dan air sadah tetap yaitu:

  1. Air sadah sementara adalah air yang mengandung ion Mg2+ dan Ca2+ dengan anion bikarbonat. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan
  2. Air sadah tetap adalah air yang mengandung ion Mg2+ dan Ca2+ dengan anion karbonat dan sulfat. Kesadahan tetap dapat dihilangkan dengan menambahkan natrium karbonat dan dipanaskan

Kesadahan tidak menguntungkan. Air yang dianggap bermutu tinggi memiliki kesadahan yang rendah. Kesadahan yang terlalu tinggi akan menambah nilai pH larutan sehingga daya kerja aluminat tidak efektif karena ion aluminium yang bersifat amfoter akan mengikuti lingkungannya dimana akan terbentuk senyawa aluminium yang sukar mengendap. Apabila kesadahan terlalu rendah, secara simultan alkalinitas juga cenderung rendah. Ini akan mengganggu penyusunan ikatan antara koloida dengan aluminat dimana gugus hidrofobik koloida akan tetap melayang dan sukar bereaksi dengan koagulan mengakibatkan massa atom relatif ringan sehingga sukar mengendap.

Bagaimana cara menguji kesadahan air? Cara sederhana untuk mengetahui kesadahan pada air adalah dengan menggunakan sabun. Apabila sabun setelah dicampurkan pada air menghasilkan busa maka air itu mempunyai tingkat kesadahan yang rendah, namun sebaliknya apabila setelah dicampurkan dengan sabun tidak menghasilkan busa berarti air tersebut mempunyai kesadahan yang tinggi.

Air sadah dapat diuji sedeAir sadah juga tidak menguntungkan/mengganggu proses pencucian menggunakan sabun. Bila sabun digunakan pada air sadah, mula-mula sabun harus bereaksi terlebih dahulu dengan setiap ion kalsium dan magnesium yang terdapat dalam air sebelum sabun dapat berfungsi menurunkan tegangan permukaan. Hal ini bukan saja akan banyak memboroskan pengunaan sabun, tetapi gumpalan-gumpalan yang terjadi akan mengendap sebagai lapisan tipis pada alat-alat yang dicuci sehingga mengganggu pembersihan dan pembilasan oleh air.