Apa yang terjadi jika volume gas dengan massa tetap menjadi dua kali lipat?

Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi, ketika volume digandakan, tekanan menjadi setengahnya.

5