Berapa bilangan oksidasi mangan pada MnO4-, Mn2O3, dan MnO2?

Berapa bilangan oksidasi mangan pada MnO4-, Mn2O3, dan MnO2?

  • MnO4-

ONMn+4×ONoksigen=−1

ONMn=−1−4×(−2)

ONMn=−1+8=+7

  • Mn2O3

2×ONMN+3×ONoksigen=0

2×ONMn=0−3×ONoksigen

ONMn=0−3×(−2)2=62=3

  • MnO2

Misalkan x adalah bilangan oksidasi Mn dalam MnO2. muatan keseluruhan kompleks adalah 0

x+2(−2)=0
x=+4

5