Berapa bilangan oksidasi S dalam ion S2O3(2-)?

Misalkan bilangan Oksidasi S dalam S2O32− menjadi x.
Jadi,
2x+(-2*3)= -2
2x-6= -2
2x= -2+6
2x=4
x=42
x=2
jadi bilangan oksidasi belerang adalah +2

5