Himpunan bilangan kuantum manakah yang benar dengan n = 3?a. l = 3, m1 = 3 bl = 2, m1 = + 2 c. l = 2, m1 = + 3 d. l = 4, m1 = 1

Untuk n yang diberikan, nilai l yang mungkin adalah 0, 1, dan 2.

Untuk l =0, kemungkinan nilai m l adalah 0.

Untuk l =1, kemungkinan nilai m l adalah: +1,0, -1.

Untuk l =2, nilai ml yang mungkin adalah: +2,+1,0, -1,-2

Ada dua kemungkinan m s nilai untuk setiap m l nilai: +1/2 atau -1/2

5