Pi-ikatan dibentuk oleh tumpang tindih:

Pi-ikatan dibentuk oleh tumpang tindih:

Ikatan pi selalu dibentuk oleh tumpang tindih menyamping dari orbital p – p secara menyamping.

Penjelasan

Ikatan sigma dan pi adalah dua jenis ikatan kovalen yang berbeda dalam tumpang tindih orbital atom. Ikatan kovalen terbentuk oleh tumpang tindih orbital atom. Ikatan sigma adalah hasil dari tumpang tindih orbital atom head-to-head sedangkan ikatan pi dibentuk oleh tumpang tindih lateral dua orbital atom.

Pembentukan ikatan pi

Ikatan Pi dibentuk oleh tumpang tindih positif (fase yang sama) dari orbital atom sepanjang arah tegak lurus terhadap sumbu internuklear. Selama pembentukan ikatan, sumbu orbital atom sejajar satu sama lain sedangkan tumpang tindih tegak lurus terhadap sumbu internuklear.

Kesalahan! Nama file tidak ditentukan.

5