Yodium adalah suatu unsur kimia dari golongan halogen dengan nomor atom 53. Lambang unsur yodium adalah I. Unsur ini adalah unsur diatomik padat dengan rumus  I2 (S).  Kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok.

Sifat-sifat yodium adalah sebagai berikut:

a. Merupakan unsur diatomik, wujudnya padat kristal sebagai serpihan berwarna hitam dan berkilap seperti logam.

b. Merupakan bahan pengoksidasi paling lemah dibandingkan dengan Fluor, Klorin dan bromin.

c. Dalam wujud kristal padat dapat menghantarkan listrik. Yudium merupakan konduktifitas yang berbanding lurus dengan suhu. Konduktivitas Yodium meningkat dengan kenaikan suhu. Keadaan ini karena ionisasi diri dari yodium menjadi kation iodonium (I3 +) dan ion I3-.

d. Molekul yodium terurai menjadi iodonium (I3+) dan ion I3 pada suhu yang lebih tinggi menurut reaksi seperti di bawah ini:

Iodine molecule breaking to Iodonium and I3- ion at higher temperature

Yodium merupakan sejenis mineral yang terdapat di alam, baik di tanah maupun di air, merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yodium merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, sekitar 25 mg. Tetapi yodium mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan hormontiroksin. Yodium merupakan komponen struktural dari hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar gondok tiroid yaitu, triiodotironin (T3) dan tetraiodotironin (T4)