Senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari mempunyai ciri yang khas berasa asam. Senyawa ini banyak dijumpai dalam buah-buahan seperti jeruk. Di laboratorium senyawa ini mempunyai ciri khas adanya ionH+. Bagaimana cara memberikan nama senyawa asam itu?

Tata nama senyawa asam : Asam + nama anionya. Contoh anionnya : NO3, NO2, CH3COO, SO42, CO32-, NO2, AsO43, I, dan Br

HNO3 : asam nitrat

HNO2 : asam nitrit

CH3COOH : asam asetat

HCO3 : asam karbonat

Asam merupakan salah satu penyusun dari berbagai bahan makanan dan minuman, misalnya cuka, keju, dan buah-buahan. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan  melepaskan ion H+. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+ (ion hidrogen), sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom hidrogen. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Kation adalah ion yang bermuatan listrik positif. Adapun anion adalah ion yang bermuatan listrik negatif.

Sifat khas lain dari asam adalah dapat bereaksi dengan berbagai bahan seperti logam, marmer, dan keramik. Reaksi antara asam dengan logam bersifat korosif. Contohnya, logam besi dapat bereaksi cepat dengan asam klorida (HCl) membentuk Besi (II) klorida (FeCl2).