Tentukan berikut ini: a) Proses permutit b) Proses Calgon. c) Proses pertukaran ion. –

  1. a) Proses penyaringan air sadah yang mengandung Ca 2+ melalui pasir yang diberi nama zeolit ​​disebut proses Permutit.
  2. b) Calgon terionisasi menghasilkan anion kompleks. Ini membantu menghilangkan ion kalsium dan magnesium dari air sadah dalam bentuk Calogen kompleks.
  3. c) Pertukaran ion antara dua elektrolit atau larutan elektrolit dan kompleks dikenal sebagai pertukaran ion.
5