Matematika

3/4 dan 7/x; cari x jika keduanya sama

3/4 dan 7/x; cari x jika keduanya sama

Diberikan:

3/4 dan 7/x sama

Kita perlu mencari x

Larutan:

3/4=7/x

Pada perkalian silang kita peroleh

3x=28

x=28/3

x= 9.333

10