Apa saja jenis-jenis sudut?

Apa saja jenis-jenis sudut?

Penyelesaian:

Besarnya putaran terhadap titik potong dua bidang yang diperlukan agar satu bidang bersesuaian dengan bidang lainnya disebut Sudut.

Jenis sudut

Ada enam jenis dasar sudut:

Sudut lancip – Jika sudutnya kurang dari 90 derajat, maka itu disebut sudut lancip

Sudut siku siku – Jika sudut tepat pada 90 derajat, maka itu disebut sudut siku-siku.

Sudut tumpul – Jika sudut lebih dari 90 derajat, maka itu disebut sudut tumpul

Sudut lurus – Jika sudut tepat 180 derajat, maka itu disebut sudut lurus.

Sudut refleks -Jika sudutnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 270 derajat, itu disebut sebagai sudut refleks.

Sudut penuh Sudut 360 derajat dikenal sebagai sudut penuh.

Daftar malaikat terkait

Selain sudut yang disebutkan di atas ada beberapa sudut yang berbeda yaitu

Sudut Tambahan – Jumlah ukuran dua sudut sama dengan 180°

Sudut Komplementer – Jumlah besar dua sudut sama dengan 90°

Pasangan linier Pasangan linier adalah pasangan sudut yang berdekatan yang sisi-sisinya yang tidak sama adalah sinar yang berlawanan

Sudut Berdekatan Sudut yang berdekatan memiliki simpul yang sama dan lengan yang sama tetapi tidak ada titik interior yang sama

Sudut Berlawanan Vertikal – ketika dua garis berpotongan, sudut yang berlawanan secara vertikal yang terbentuk adalah sama.

Paris garis

Garis berpotongan – Dua garis akan memiliki satu titik yang sama jika mereka berpotongan. Titik perpotongan mereka adalah titik sambungan O ini.

Transversal – Garis yang memotong dua atau lebih garis pada titik yang berbeda dianggap transversal.

Sudut yang dibuat oleh transversal – Ada berbagai sudut yang terbentuk ketika transversal memotong garis.

Transversal Garis Sejajar Garis sejajar adalah garis yang tidak berpotongan di sembarang tempat.

Kesalahan! Nama file tidak ditentukan.

10