Apa yang dimaksud dengan bilangan persegi dan segitiga?

Apa yang dimaksud dengan bilangan persegi dan segitiga?

Suatu bilangan (seperti 3, 6, 10, 15) yang diwakili oleh banyak titik yang disusun dalam baris yang membentuk segitiga dan sama dengan n(n+1)2 untuk beberapa nilai bilangan bulat positif n dikenal sebagai bilangan segitiga. Bilangan kuadrat atau kuadrat sempurna adalah bilangan bulat yang merupakan kuadrat dari bilangan bulat; dengan kata lain, itu adalah produk dari beberapa bilangan bulat dengan dirinya sendiri.

10