Matematika

Manakah dari berikut ini yang tidak mewakili nol? (1) 1 + 0 (2) 0 × 0 (3) 0/2 (4) (10-10)/2

Manakah dari berikut ini yang tidak mewakili nol? (1) 1 + 0 (2) 0 × 0 (3) 0/2 (4) (10-10)/2

Jawaban: (1) 1 + 0 = 0

1+0 = 1 yang tidak sama dengan nol sedangkan

0×0 sama dengan 0

0/2 sama dengan 0

(10-10)/2 sama dengan 0/2 yang sama dengan 0.

10