Matematika

Pengertian Dimensi Tiga Matematika SMA

 

Untuk lebih Jelas, KLIK saja: Dimensi Tiga

Pengertian Dimensi Tiga

 1. Kedudukan titik dan garis dalam ruang

Aksioma : Melalui dua titik tertentu hanya  dapat dibuat sebuah garis tertentu

 

 1. Kedudukan titik dan bidang dalam ruang

Aksioma : melalui tiga titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang

 

 1. Kedudukan dua garis dalam ruang

Jika diketahui 2 garis l dan m, maka kedudukan l dan m adalah …

 • berpotongan jika l dan m mempunyai satu titik persekutuan
 • sejajar, jika garis l dan m hanya pada satu bidang dan tidak mempunyai titik sekutu
 • bersilangan jika garis l dan m tidak sebidang

 

 1. Kedudukan garis dan bidang dalam ruang
 • garis l terletak pada bidang α jika setiap titik pada l juga terletak pada bidang α
 • garis l menembus bidang α jika garis l dan bidang α hanya mempunyai satu titik sekutu.
 • garis l dan bidang α sejajar jika garis l dan bidang α tidak mempunyai titik sakutu

 

 1. Kedudukan dua bidang dalam ruang

Jika diketahui bidang  α dan β maka kedudukan bidang tersebut adalah …

 • Sejajar, jika kedua bidang tidak mempunyai titik sekutu
 • Berpotongan, jika kedua bidang α dan β itu bersekutu tepat pada satu garis.

 

 1. Sudut antara dua bidang
 • tentukan garis potong antara bidang α dan bidang β (garis m)
 • tentukan titik sembarang pada garis m (misalnya titik C)
 • tarik garis g yang terletak pada bidang α, ^ m dan melalui C
 • tarik garis h yang terletak pada bidang β, ^ m dan melalui C
 • sudut yang dicari (sudut q) adalah sudut antara garis g dan h

 

 

 1. Sudut antara garis dan bidang
 • cari titik tembus garis m dengan bidang (titik T)
 • cari titik ujung garis (titik P)
 • proyeksikan titik P pada bidang α sehingga diperoleh titik D
 • sudut yang dicari adalah sudut yang dibentuk garis m dan TD