Tentukan ordinat ganda. –

Perhatikan titik p pada parabola. Koordinat ganda adalah tali busur yang melalui p dan tegak lurus terhadap sumbu. Latus rectum dapat berupa ordinat ganda yang melalui fokus parabola.

10