Amoeba mencerna makanannya di

Jawaban: vakuola makanan Menggunakan perpanjangan sementara seperti jari pada permukaan sel, Amoeba mengambil makanan yang menyatu di atas partikel makanan yang membentuk vakuola makanan. Senyawa kompleks dipecah menjadi yang lebih sederhana di dalam vakuola makanan, yang kemudian berdifusi ke dalam sitoplasma. Bahan sisa yang tidak tercerna dipindahkan ke permukaan sel dan dibuang. Ingesti: Ketika partikel