1 satuan massa atom terpadu sama dengan.

1 satuan massa atom terpadu sama dengan.

1 satuan massa atom terpadu sama dengan 1/12 massa isotop karbon-12 [ 12 C 6 ].

9