Apa gaya yang tidak sama dan berlawanan yang bekerja pada benda, yang mengubah keadaan diam atau gerak seragamnya disebut?

Gaya-gaya yang tidak seimbang dan berlawanan yang bekerja pada suatu benda, yang mengubah keadaan diamnya atau gerak seragamnya disebut gaya tidak seimbang.

9