Umum

Faktor internal

Penting untuk menawarkan pelatihan pekerja untuk menghindari risiko.

Mengenai faktor internal atau endogen, perlindungan pekerja diperlukan (melalui pakaian, unsur dan alat yang sesuai yang harus disertifikasi oleh badan negara yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja) untuk pengendalian dan meminimalkan kecelakaan serta pemantauan medis pekerja, pelaksanaan kontrol teknis reguler.

Penting juga untuk menawarkan kepada pekerja pengetahuan yang diperlukan, melalui pelatihan, untuk dapat melakukan tugas sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghindari penderitaan kecelakaan, bahaya atau penyakit dalam aktivitas kerja mereka, pelatihan pekerja merupakan faktor kunci yang berpotensi untuk daya secara signifikan mengurangi risiko pekerjaan.