Umum

Persekutuan terbatas

Kemitraan terbatas adalah jenis kemitraan dengan pesanan pribadi.

Sedangkan persekutuan komanditer atau persekutuan komanditer adalah sejenis persekutuan yang bersifat pribadi, yang pada waktu yang sama menghadirkan sekutu-sekutu umum yang secara tidak terbatas menanggapi utang-utang yang diperjanjikan dan ikut serta dalam pengurusan perseroan; dan sekutu komanditer yang tidak mengambil bagian dalam kepengurusan tetapi tidak juga dalam tanggung jawab yang melebihi modal yang secara ketat terikat pada persekutuan komanditer.