Sebidang tanah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air di semua sisi. Apa yang disebut?

Sebidang tanah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air di semua sisi. Apa yang disebut?

Sebidang tanah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air di semua sisi dikenal sebagai pulau. Sekumpulan pulau disebut kepulauan. Semenanjung adalah sebidang tanah yang hampir dikelilingi oleh air tetapi terhubung ke daratan. Semenanjung terbentuk melalui kenaikan bertahap di permukaan air, tanah sekitarnya pada ketinggian rendah.

9