Sebuah kain sutra digosok dengan batang kaca memperoleh muatan (-1,6 – 10 -19) C. Maka muatan pada batang kaca adalah

Muatan yang sama besar dan berlawanan ditransfer dari satu benda ke benda lain, ketika satu benda digosok dengan benda lain.

9