Sebuah kawat penghantar bergerak ke kanan dalam medan magnet B. Arah arus induksi dalam kawat ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnet adalah

Menurut aturan tangan kanan Fleming, arah B akan tegak lurus terhadap bidang kertas dan bergerak ke bawah.

9