Umum

Sebuah kawat penghantar bergerak ke kanan dalam medan magnet B. Arah arus induksi dalam kawat ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnet adalah

Sebuah kawat penghantar bergerak ke kanan dalam medan magnet B. Arah arus induksi dalam kawat ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnet adalah

Menurut aturan tangan kanan Fleming, arah B akan tegak lurus terhadap bidang kertas dan bergerak ke bawah.

9