Siapa penulis Srimad Bhagavad Gita?

Jawaban: Maharishi Veda Vyasa

Maharishi Veda Vyasa adalah penulis Shrimad Bhagwat Gita.

Shrimad Bhagavad Gita juga disebut sebagai Gita.

Ini adalah epik Hindu yang mendokumentasikan kitab suci Sansekerta yang menjelaskan Mahabharata.

Dalam bentuk percakapan antara Arjuna dan Krishna, Bhagavad Gita ditulis.

Sri Krishna menceritakannya kepada Arjuna.

Arjuna adalah pangeran Pandawa dan kusir dan pemandunya adalah Kresna.

9